ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА

SH39

SH39

код: SH39

размери: ø 52 mm

EN 14540 CE

Шланг, 52 мм 8 бара 20 м - с щорц съединители Ø 52 алуминий

визия и изграждане: Pixelmind Studio