ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

CONE 4

CONE 4

код: 555-1 PVC

размери: 34 см

Конус, направен от PVC, 34 см

Тегло: 0,350 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio