ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

BAND 4

BAND 4

код: 556-4

размери: 100 м

100 м обезопасителна лента от полиетилен с широчина 5 см

Цвят: черно-жълт

Тегло: 0,200 гр.

визия и изграждане: Pixelmind Studio