ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

BAND 5

BAND 5

код: 556-5

размери: 500 м

500  м обезопасителна лента от полиетилен с широчина 5 см

Цвят: черно-жълт

Тегло: 1 кг.

визия и изграждане: Pixelmind Studio