Ръкавици за химическа защита

NINA

NINA

код: 0300301

размери: 10

Домакински ръкавици от латекс

Цвят: жълт

Опаковка: 12/120

визия и изграждане: Pixelmind Studio