Термоустойчиви ръкавици

VOCHOC 708

VOCHOC 708

код: VOCHOC 708

размери: 10

EN 407:4344x4 CAT III

Трипластови работни ръкавици, предназначени за работа до 500°С. Устойчивост на допир до горещи повърхности, конвекционна топлина, лъчиста топлина, устойчивост на малки пръски разтопен метал

Дължина: 35 см Длан: арамид – 600 гр/м²

Гръб: алуминий, арамид – 370 гр/м² Изолация: вълнa

Приложение: Леярство и металургия, машиностроене, стъкларствo

Опаковка: 10/100

визия и изграждане: Pixelmind Studio