Височинна защита

ABM+2LB102+2AZ022

ABM+2LB102+2AZ022

код: 0900095

Шок абсорбер с двойно въже с дължина на всяко едно по 2.00 м и две карабини AZ022

визия и изграждане: Pixelmind Studio