Кариери

Кариери

Ако искате да станете част от екипа ни, можете да кандидатствате, като изпратите Вашето CV на email: info@viking-t.com. Предлагаме много добри условия на работа, атрактивно заплащане, фирмено обучение, професионално развитие, коректно отношение, работа в млад и динамичен екип, стандартно работно време.

 

Викинг-Т ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. За повече информация, моля прочетете Политика за поверителност.